ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาทักษะด้านความรู้ ทักษะด้านความคิด ทักษะส่วนบุคคลคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะภาคปฏิบัติ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ ในรายวิชา 18306 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะด้านความรู้ ทักษะด้านความคิด ทักษะส่วนบุคคลคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะภาคปฏิบัติ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ ในรายวิชา 18306 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
คำค้น : เรียนรู้แบบ , สถาปัตยกรรม , รายวิชา , ทักษะส่วนบุคคลคุณลักษณะส่วนบุคคล , ทักษะภาคปฏิบัติ , คอมพิวเตอร์ , 18306 , ความคิด , ทักษะด้าน
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/47848
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ . (2550). การพัฒนาทักษะด้านความรู้ ทักษะด้านความคิด ทักษะส่วนบุคคลคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะภาคปฏิบัติ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ ในรายวิชา 18306 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ . 2550. "การพัฒนาทักษะด้านความรู้ ทักษะด้านความคิด ทักษะส่วนบุคคลคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะภาคปฏิบัติ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ ในรายวิชา 18306 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ . "การพัฒนาทักษะด้านความรู้ ทักษะด้านความคิด ทักษะส่วนบุคคลคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะภาคปฏิบัติ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ ในรายวิชา 18306 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ . การพัฒนาทักษะด้านความรู้ ทักษะด้านความคิด ทักษะส่วนบุคคลคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะภาคปฏิบัติ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ ในรายวิชา 18306 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.