ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการจับวัตถุชาญฉลาดสำหรับฟโครงข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สายโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และกระบวนการสัญญาณเชิงเลข

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการจับวัตถุชาญฉลาดสำหรับฟโครงข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สายโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และกระบวนการสัญญาณเชิงเลข
นักวิจัย : บงการ หอมนาน
คำค้น : สัญญาณเชิงเลข , ฟโครงข่าย , ปัญญาประดิษฐ์ , การจับวัตถุชาญฉลาด , ท้องถิ่นไร้สาย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/47766
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บงการ หอมนาน . (2550). ระบบการจับวัตถุชาญฉลาดสำหรับฟโครงข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สายโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และกระบวนการสัญญาณเชิงเลข.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บงการ หอมนาน . 2550. "ระบบการจับวัตถุชาญฉลาดสำหรับฟโครงข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สายโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และกระบวนการสัญญาณเชิงเลข".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บงการ หอมนาน . "ระบบการจับวัตถุชาญฉลาดสำหรับฟโครงข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สายโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และกระบวนการสัญญาณเชิงเลข."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
บงการ หอมนาน . ระบบการจับวัตถุชาญฉลาดสำหรับฟโครงข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สายโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และกระบวนการสัญญาณเชิงเลข. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.