ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ : แผนกช่างยนต์

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ : แผนกช่างยนต์
นักวิจัย : บัญชา รัตนพฤก์
คำค้น : แผนกช่างยนต์ , สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/47119
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บัญชา รัตนพฤก์ . (2550). โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ : แผนกช่างยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
บัญชา รัตนพฤก์ . 2550. "โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ : แผนกช่างยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
บัญชา รัตนพฤก์ . "โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ : แผนกช่างยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
บัญชา รัตนพฤก์ . โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ : แผนกช่างยนต์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.