ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียพร้อมชุดปฎิบัติการทดลองการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวด้วยไอซีเอฟพีจีเอ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียพร้อมชุดปฎิบัติการทดลองการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวด้วยไอซีเอฟพีจีเอ
นักวิจัย : สุริยา แก้วอาษา
คำค้น : ไอซีเอฟพีจีเอ , คอมพิวเตอร์ฝังตัว , พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียพร้อมชุดปฎิบัติ , การออกแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/46078
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุริยา แก้วอาษา . (2550). พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียพร้อมชุดปฎิบัติการทดลองการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวด้วยไอซีเอฟพีจีเอ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุริยา แก้วอาษา . 2550. "พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียพร้อมชุดปฎิบัติการทดลองการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวด้วยไอซีเอฟพีจีเอ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุริยา แก้วอาษา . "พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียพร้อมชุดปฎิบัติการทดลองการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวด้วยไอซีเอฟพีจีเอ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุริยา แก้วอาษา . พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียพร้อมชุดปฎิบัติการทดลองการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวด้วยไอซีเอฟพีจีเอ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.