ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้คลื่นไมโครเวฟในการบ่มที่มีต่อสมบัติของโพลิเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้คลื่นไมโครเวฟในการบ่มที่มีต่อสมบัติของโพลิเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว
นักวิจัย : ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์
คำค้น : ไม่อิ่มตัว , โพลิเอสเตอร์เรซิน , คลื่นไมโครเวฟ , ต่อสมบัติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/45457
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์ . (2550). ผลของการใช้คลื่นไมโครเวฟในการบ่มที่มีต่อสมบัติของโพลิเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์ . 2550. "ผลของการใช้คลื่นไมโครเวฟในการบ่มที่มีต่อสมบัติของโพลิเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์ . "ผลของการใช้คลื่นไมโครเวฟในการบ่มที่มีต่อสมบัติของโพลิเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์ . ผลของการใช้คลื่นไมโครเวฟในการบ่มที่มีต่อสมบัติของโพลิเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.