ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยมะพร้าว ชานอ้อย ฟางข้าว และยางธรรมชาติ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยมะพร้าว ชานอ้อย ฟางข้าว และยางธรรมชาติ
นักวิจัย : ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์
คำค้น : เส้นใยมะพร้าว , วัสดุคอมโพสิต , ยางธรรมชาติ , ชานอ้อย , ฟางข้าว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/45454
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์ . (2550). การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยมะพร้าว ชานอ้อย ฟางข้าว และยางธรรมชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์ . 2550. "การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยมะพร้าว ชานอ้อย ฟางข้าว และยางธรรมชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์ . "การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยมะพร้าว ชานอ้อย ฟางข้าว และยางธรรมชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์ . การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยมะพร้าว ชานอ้อย ฟางข้าว และยางธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.