ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาสบู่ดำเพื่อใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑที่เกี่ยวข้งให้เหมาะสมกับชุมชน จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่แอ่งสกลนคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาสบู่ดำเพื่อใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑที่เกี่ยวข้งให้เหมาะสมกับชุมชน จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่แอ่งสกลนคร
นักวิจัย : พิศิษฐ์ แสงวงศ์
คำค้น : แอ่งสกลนคร , สบู่ดำ , ภูมิปัญญาท้องถิ่น , พลังงานทดแทน , ผลิตภัณฑที่เกี่ยวข้งให้เหมาะสมกับชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/44688
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิศิษฐ์ แสงวงศ์ . (2550). การวิจัยและพัฒนาสบู่ดำเพื่อใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑที่เกี่ยวข้งให้เหมาะสมกับชุมชน จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่แอ่งสกลนคร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิศิษฐ์ แสงวงศ์ . 2550. "การวิจัยและพัฒนาสบู่ดำเพื่อใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑที่เกี่ยวข้งให้เหมาะสมกับชุมชน จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่แอ่งสกลนคร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิศิษฐ์ แสงวงศ์ . "การวิจัยและพัฒนาสบู่ดำเพื่อใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑที่เกี่ยวข้งให้เหมาะสมกับชุมชน จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่แอ่งสกลนคร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
พิศิษฐ์ แสงวงศ์ . การวิจัยและพัฒนาสบู่ดำเพื่อใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑที่เกี่ยวข้งให้เหมาะสมกับชุมชน จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่แอ่งสกลนคร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.