ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากระบวนการผลิตฟักทองแช่อิ่มอบแห้ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากระบวนการผลิตฟักทองแช่อิ่มอบแห้ง
นักวิจัย : น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
คำค้น : กระบวน , ฟักทองแช่อิ่มอบแห้ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/44079
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . (2550). การศึกษากระบวนการผลิตฟักทองแช่อิ่มอบแห้ง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . 2550. "การศึกษากระบวนการผลิตฟักทองแช่อิ่มอบแห้ง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . "การศึกษากระบวนการผลิตฟักทองแช่อิ่มอบแห้ง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . การศึกษากระบวนการผลิตฟักทองแช่อิ่มอบแห้ง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.