ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งจากเมล็ดปรงให้มีคุณภาพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งจากเมล็ดปรงให้มีคุณภาพ
นักวิจัย : น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
คำค้น : กระบวน , เมล็ดปรงให้มีคุณภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/44078
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . (2550). การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งจากเมล็ดปรงให้มีคุณภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . 2550. "การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งจากเมล็ดปรงให้มีคุณภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . "การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งจากเมล็ดปรงให้มีคุณภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งจากเมล็ดปรงให้มีคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.