ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหมี่ซั่วสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหมี่ซั่วสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
นักวิจัย : น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
คำค้น : หมี่ซั่วสมุนไพร , สุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/44060
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . (2550). การพัฒนาหมี่ซั่วสมุนไพรเพื่อสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . 2550. "การพัฒนาหมี่ซั่วสมุนไพรเพื่อสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . "การพัฒนาหมี่ซั่วสมุนไพรเพื่อสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . การพัฒนาหมี่ซั่วสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.