ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของวิทยากรเครือข่ายกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ประจำจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ.2549

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของวิทยากรเครือข่ายกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ประจำจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ.2549
นักวิจัย : นิพันธ์ ประทุมศิริ
คำค้น : แปลงสินทรัพย์ , พศ2549 , วิทยากรเครือข่าย , ดำเนินงาน , ประจำจังหวัดพิษณุโลก , จังหวัดสุโขทัย , การติดตามความก้าวหน้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/44059
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิพันธ์ ประทุมศิริ . (2550). การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของวิทยากรเครือข่ายกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ประจำจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ.2549.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิพันธ์ ประทุมศิริ . 2550. "การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของวิทยากรเครือข่ายกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ประจำจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ.2549".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิพันธ์ ประทุมศิริ . "การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของวิทยากรเครือข่ายกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ประจำจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ.2549."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
นิพันธ์ ประทุมศิริ . การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของวิทยากรเครือข่ายกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ประจำจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ.2549. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.