ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สื่อประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการของศูนย์มวลชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและแนวโน้มการเปิดรับสื่อใหม่ในอนาคต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สื่อประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการของศูนย์มวลชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและแนวโน้มการเปิดรับสื่อใหม่ในอนาคต
นักวิจัย : สุรพล เวียงนนท์
คำค้น : อนาคต , แนวโน้มการเปิดรับสื่อใหม่ , สื่อประชาสัมพันธ์แบบ , ศูนย์มวลชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย , บูรณาการ , กับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/43563
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรพล เวียงนนท์ . (2550). การใช้สื่อประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการของศูนย์มวลชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและแนวโน้มการเปิดรับสื่อใหม่ในอนาคต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรพล เวียงนนท์ . 2550. "การใช้สื่อประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการของศูนย์มวลชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและแนวโน้มการเปิดรับสื่อใหม่ในอนาคต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรพล เวียงนนท์ . "การใช้สื่อประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการของศูนย์มวลชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและแนวโน้มการเปิดรับสื่อใหม่ในอนาคต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุรพล เวียงนนท์ . การใช้สื่อประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการของศูนย์มวลชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและแนวโน้มการเปิดรับสื่อใหม่ในอนาคต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.