ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2549

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2549
นักวิจัย : พรเพ็ญ วรสิทธา
คำค้น : วิจัย , ตุลาคม , ช่วงระยะเวลา , การดำเนินงานตาม , กันยายน , การแปลงสินทรัพย์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/42701
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรเพ็ญ วรสิทธา . (2550). การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2549.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรเพ็ญ วรสิทธา . 2550. "การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2549".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรเพ็ญ วรสิทธา . "การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2549."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
พรเพ็ญ วรสิทธา . การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2549. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.