ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการหมักปลาส้มโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการหมักปลาส้มโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น
นักวิจัย : ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์
คำค้น : การหมักปลาส้ม , เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/42112
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ . (2550). การพัฒนาการหมักปลาส้มโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ . 2550. "การพัฒนาการหมักปลาส้มโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ . "การพัฒนาการหมักปลาส้มโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ . การพัฒนาการหมักปลาส้มโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.