ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของใยอาหารจากเนื้อสำรองแห้งต่อสมบัติของโดและขนมปัง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของใยอาหารจากเนื้อสำรองแห้งต่อสมบัติของโดและขนมปัง
นักวิจัย : ขนิษฐา หมวดเอียด
คำค้น : ใยอาหาร , เนื้อสำรองแห้งต่อสมบัติ , ขนมปัง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/41938
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขนิษฐา หมวดเอียด . (2550). ผลของใยอาหารจากเนื้อสำรองแห้งต่อสมบัติของโดและขนมปัง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ขนิษฐา หมวดเอียด . 2550. "ผลของใยอาหารจากเนื้อสำรองแห้งต่อสมบัติของโดและขนมปัง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ขนิษฐา หมวดเอียด . "ผลของใยอาหารจากเนื้อสำรองแห้งต่อสมบัติของโดและขนมปัง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ขนิษฐา หมวดเอียด . ผลของใยอาหารจากเนื้อสำรองแห้งต่อสมบัติของโดและขนมปัง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.