ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลายในอาหารสังเคราะห์และน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลายในอาหารสังเคราะห์และน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
นักวิจัย : พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
คำค้น : โคพอลิเมอร์ , แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลาย , น้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม , อาหารสังเคราะห์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/41898
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . (2550). การผลิตโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลายในอาหารสังเคราะห์และน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . 2550. "การผลิตโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลายในอาหารสังเคราะห์และน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . "การผลิตโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลายในอาหารสังเคราะห์และน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . การผลิตโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลายในอาหารสังเคราะห์และน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.