ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์และการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพเพื่อขยายผลการผลิตเชิงพาณิชย์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์และการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพเพื่อขยายผลการผลิตเชิงพาณิชย์
นักวิจัย : วรัญญู ศรีเดช
คำค้น : เชิงพาณิชย์ , อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ , ขยายผล , บรรจุภัณฑ์ , ออกแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/41876
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรัญญู ศรีเดช . (2550). การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์และการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพเพื่อขยายผลการผลิตเชิงพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรัญญู ศรีเดช . 2550. "การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์และการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพเพื่อขยายผลการผลิตเชิงพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรัญญู ศรีเดช . "การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์และการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพเพื่อขยายผลการผลิตเชิงพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
วรัญญู ศรีเดช . การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์และการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพเพื่อขยายผลการผลิตเชิงพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.