ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปริมาณ เบต้า-carotene ในน้ำมันปาล์มสายพันธุ์สุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปริมาณ เบต้า-carotene ในน้ำมันปาล์มสายพันธุ์สุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
คำค้น : เบต้าcarotene , น้ำมันปาล์มสายพันธุ์สุราษฎร์ธานี , ปริมาณ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/41826
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . (2550). การศึกษาปริมาณ เบต้า-carotene ในน้ำมันปาล์มสายพันธุ์สุราษฎร์ธานี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . 2550. "การศึกษาปริมาณ เบต้า-carotene ในน้ำมันปาล์มสายพันธุ์สุราษฎร์ธานี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . "การศึกษาปริมาณ เบต้า-carotene ในน้ำมันปาล์มสายพันธุ์สุราษฎร์ธานี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . การศึกษาปริมาณ เบต้า-carotene ในน้ำมันปาล์มสายพันธุ์สุราษฎร์ธานี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.