ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการทางสวนสัทศาสตร์สำหรับการปรับปรุงการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการทางสวนสัทศาสตร์สำหรับการปรับปรุงการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์
นักวิจัย : เกริกศักดิ์ ลิขิตสุภิณ
คำค้น : การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ , ภาษาไทย -- สัทศาสตร์ , ภาษาไทย -- การออกเสียง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อติวงศ์ สุชาโต , โปรดปราน บุณยพุกกณะ , ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15716
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ปัจจุบันนี้มีหลายวิธีที่ใช้ในการรู้จำเสียงพูด ซึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ วิธีที่มีการดึงเอาเวกเตอร์คุณสมบัติออกจากกรอบเวลาที่แน่นอน เช่น การรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยแบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟ (HMM) ซึ่งได้มีการพิสูจน์แล้วว่าการที่จะเพิ่มความรู้ด้านสวนสัทศาสตร์ลงไปในการรู้จำเสียงพูด แบบอาศัยแบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟนั้นเป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงได้มีการนำเสนอวิธีการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์ขึ้นมา ซึ่งวิธีการนี้จะมีการดึงเอาเวกเตอร์คุณสมบัติออกจากเซกเมนต์ที่มีขนาดแตกต่างกันไป แทนที่จะดึงออกจากกรอบเวลาที่มีขนาดเท่าๆ กัน วิทยานิพนธ์นี้แสดงให้เห็นว่า การรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์มีความแม่นยำสูงกว่าการจำเสียงพูดแบบอาศัยกรอบเวลา ในการทดลองรู้จำเสียงพูดภาษาไทยในระดับหน่วยเสียง อย่างไรก็ตามการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์จะมีการค้นหาคำตอบที่อยู่ในกราฟของเซกเมนต์ ดังนั้นความแม่นยำในการรู้จำเสียงพูดของการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์ จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของกราฟของเซกเมนต์ หากต้องการเพิ่มความแม่นยำในการรู้จำเสียงพูดของการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์ จึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพกราฟของเซกเมนต์ โดยเพิ่มจำนวนเซกเมนต์ที่ถูกต้องลงในกราฟของเซกเมนต์ ดังนั้น วิทยานิพนธ์นี้มุ่งเน้นในปรับปรุงคุณภาพกราฟของเซกเมนต์ โดยการแก้ไขความผิดพลาดในกราฟของเซกเมนต์ ซึ่งเกิดจากการที่มีขอบเขตของหน่วยเสียงแทรกมา และเกิดจากการตัดออกของขอบเขตของหน่วยเสียง ที่เกิดจากขั้นตอนการแบ่งเสียงพูดเป็นเซกเมนต์ด้วยวิธีทางความน่าจะเป็น นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์ วิทยานิพนธ์นี้ยังมีการนำคะแนนที่เกิดจากความน่าจะเป็น ที่เซกเมนต์จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของหน่วยเสียงแบบกว้างมาใช้ในขั้นตอนการให้คะแนนและค้นหาคำตอบ ของการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์ที่ผ่านกระบวนการที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์นี้ สามารถรู้จำเสียงพูดในระดับหน่วยเสียงได้แม่นยำถึง 58.26% ขณะที่การรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์ที่ไม่มีการผ่านกระบวนการที่นำเสนอ และการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยแบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟ มีความแม่นยำในการรู้จำเสียงพูดในระดับหน่วยเสียงน้อยกว่า 50%.

บรรณานุกรม :
เกริกศักดิ์ ลิขิตสุภิณ . (2552). วิธีการทางสวนสัทศาสตร์สำหรับการปรับปรุงการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกริกศักดิ์ ลิขิตสุภิณ . 2552. "วิธีการทางสวนสัทศาสตร์สำหรับการปรับปรุงการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกริกศักดิ์ ลิขิตสุภิณ . "วิธีการทางสวนสัทศาสตร์สำหรับการปรับปรุงการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
เกริกศักดิ์ ลิขิตสุภิณ . วิธีการทางสวนสัทศาสตร์สำหรับการปรับปรุงการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.