ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์สุขภาพจากแป้งถั่วหรั่งทดแทนแป้งสาลี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์สุขภาพจากแป้งถั่วหรั่งทดแทนแป้งสาลี
นักวิจัย : ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
คำค้น : ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์สุขภาพ , แป้งถั่วหรั่งทดแทนแป้งสาลี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/41653
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล . (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์สุขภาพจากแป้งถั่วหรั่งทดแทนแป้งสาลี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล . 2550. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์สุขภาพจากแป้งถั่วหรั่งทดแทนแป้งสาลี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์สุขภาพจากแป้งถั่วหรั่งทดแทนแป้งสาลี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล . การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์สุขภาพจากแป้งถั่วหรั่งทดแทนแป้งสาลี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.