ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดกลุ่มภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจเชิงวากยสัมพันธ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดกลุ่มภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจเชิงวากยสัมพันธ์
นักวิจัย : สาธิต ตั้งติดธรรม
คำค้น : ตัวอักษร , วากยสัมพันธ์ , การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ -- การจำแนก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ , นงลักษณ์ โควาวิสารัช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15472
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การตรวจวัดภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งเกิดจากการไหลเวียนของกระแสไฟฟ้าภายในหัวใจเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและระบุปัญหาของหัวใจที่อาจเกิดขึ้นนั้น กำลังเป็นปัญหาที่สำคัญและน่าเบื่อ เนื่องจากระยะเวลาของภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ถูกบันทึกและต้องนำมาวินิจฉัย มีความยาว 8 ถึง 24 ชั่วโมง ซึ่งการวินิจฉัยแบบนี้ต้องใช้เวลาอย่างมากในการตรวจสอบ การทำให้ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจรวมกันอยู่เป็นกลุ่มพวกเดียวกันเป็นสิ่งที่จะช่วยในการแก้ปัญหานี้อย่างมาก ในงานวิจัยนี้เราสนใจที่จะจัดกลุ่มภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เทคนิคในการหารูปแบบของภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และแสดงออกมาเป็นรูปแบบของออโตมาตาแบบจำกัด โดยมีการปรับปรุงแก้ไขการสร้างออโตมาตาในแบบเดิมของการสร้างออโตมาตาตรวจสอบได้เค ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่ารูปแบบเดิม โดยผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดด้วยเทคนิคนี้.

บรรณานุกรม :
สาธิต ตั้งติดธรรม . (2551). การจัดกลุ่มภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจเชิงวากยสัมพันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาธิต ตั้งติดธรรม . 2551. "การจัดกลุ่มภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจเชิงวากยสัมพันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาธิต ตั้งติดธรรม . "การจัดกลุ่มภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจเชิงวากยสัมพันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
สาธิต ตั้งติดธรรม . การจัดกลุ่มภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจเชิงวากยสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.