ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : เกรียงไกร วิทยาอนิวรรตน์
คำค้น : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , โบราณคดี -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- โบราณคดี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มัณฑนา ปราการสมุทร , สุรพล นาถะพินธุ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15475
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางโบราณคดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้ Google Maps API ในการแสดงผลข้อมูลแผนที่ ดังนั้นในซอฟต์แวร์นี้จะมีชั้นแผนที่ที่เป็นแผนที่มาตรฐานของ Google ให้บริการคือ แผนที่ ชั้นภาพถ่ายดาวเทียม และชั้นภาพภูมิประเทศ การนำเข้าข้อมูลสามารถนำเข้าได้จากการกำหนดตำแหน่งแผนที่และบันทึกเข้าสู่ระบบ การดูแผนที่นั้นผู้บริหารโครงการสามารถกำหนดให้ดูได้เฉพาะสมาชิก หรือให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถดูได้ด้วย ซึ่งผู้ใช้สามารถทำการย่อ-ขยายแผนที่ เลือกหรือซ่อนชั้นแผนที่ และส่วนของชั้นแผนที่ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น การซ้อนทับ การวัดระยะทาง การวัดพื้นที่ การคำนวนเส้นทาง ช่วยในการดูข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการค้นถาม หรือค้นหาวัตถุภายในชั้นแผนที่ต่างๆ ได้.

บรรณานุกรม :
เกรียงไกร วิทยาอนิวรรตน์ . (2551). การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกรียงไกร วิทยาอนิวรรตน์ . 2551. "การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกรียงไกร วิทยาอนิวรรตน์ . "การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
เกรียงไกร วิทยาอนิวรรตน์ . การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.