ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำลองเชิงสุ่มเพ่อทำนายเภสัชพลศาสตร์ของยาเมโรพีเนมในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ทำงานใดบกพร่องซึ่งได้รับยาโดยวิธีให้ยางทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงและในระยะสั้น ๆ 30 นาที

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำลองเชิงสุ่มเพ่อทำนายเภสัชพลศาสตร์ของยาเมโรพีเนมในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ทำงานใดบกพร่องซึ่งได้รับยาโดยวิธีให้ยางทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงและในระยะสั้น ๆ 30 นาที
นักวิจัย : กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา
คำค้น : ให้ยางทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง , ระยะสั้น , ยาเมโรพีเนม , ภาวการณ์ทำงานใดบกพร่องซึ่งได้รับยา , ชั่วโมง , การจำลองเชิงสุ่มเพ่อทำนายเภสัชพลศาสตร์ , ผู้ป่วย
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/41600
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา . (2550). การจำลองเชิงสุ่มเพ่อทำนายเภสัชพลศาสตร์ของยาเมโรพีเนมในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ทำงานใดบกพร่องซึ่งได้รับยาโดยวิธีให้ยางทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงและในระยะสั้น ๆ 30 นาที.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา . 2550. "การจำลองเชิงสุ่มเพ่อทำนายเภสัชพลศาสตร์ของยาเมโรพีเนมในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ทำงานใดบกพร่องซึ่งได้รับยาโดยวิธีให้ยางทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงและในระยะสั้น ๆ 30 นาที".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา . "การจำลองเชิงสุ่มเพ่อทำนายเภสัชพลศาสตร์ของยาเมโรพีเนมในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ทำงานใดบกพร่องซึ่งได้รับยาโดยวิธีให้ยางทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงและในระยะสั้น ๆ 30 นาที."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา . การจำลองเชิงสุ่มเพ่อทำนายเภสัชพลศาสตร์ของยาเมโรพีเนมในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ทำงานใดบกพร่องซึ่งได้รับยาโดยวิธีให้ยางทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงและในระยะสั้น ๆ 30 นาที. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.