ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์การศึกษาความคงตัวและการซึมผ่านของ Pyridoxine my cophenolate.

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์การศึกษาความคงตัวและการซึมผ่านของ Pyridoxine my cophenolate.
นักวิจัย : กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา
คำค้น : ความคงตัว , cophenolate , Pyridoxine , การซึมผ่าน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/41563
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา . (2550). การสังเคราะห์การศึกษาความคงตัวและการซึมผ่านของ Pyridoxine my cophenolate..
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา . 2550. "การสังเคราะห์การศึกษาความคงตัวและการซึมผ่านของ Pyridoxine my cophenolate.".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา . "การสังเคราะห์การศึกษาความคงตัวและการซึมผ่านของ Pyridoxine my cophenolate.."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา . การสังเคราะห์การศึกษาความคงตัวและการซึมผ่านของ Pyridoxine my cophenolate.. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.