ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

น้ำกับความเป็นธรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : น้ำกับความเป็นธรรม
นักวิจัย : รอยล จิตรดอน
คำค้น : เสาหลักของแผ่นดิน , ทรัพยากรทางน้ำ , ธรรมชาติ , การจัดการน้ำ , ธรรมะ , คลอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15300
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : ชุดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เวลา 2 ชั่วโมง 05 นาที 08 วินาที

ปาฐกถา: วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต้นทุนทรัพยากรน้ำจากฝน 25 ลุ่มน้ำของไทย – ความจุของอ่างเก็บน้ำที่พัฒนาขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา – พื้นที่เกษตรในและนอกเขตชลประทาน – ตำแหน่งโครงการชลประทาน ถึงสิ้นปีงบประมาณ 2552 – แผนที่น้ำท่วม – การจัดการใน กทม.: อุโมงค์ กทม. และคันกั้นน้ำ – โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร – การจัดนอก กทม.: เร่งระบายน้ำออกจากภาคกลาง – ใช้ประโยชน์ร่องสวนปาล์มเป็นแก้มลิง – การพัฒนาลุ่มน้ำ – หากจะจัดการน้ำให้เป็นธรรมมาคิดตาม ทำตามพระราชดำริ

บรรณานุกรม :
รอยล จิตรดอน . (2554). น้ำกับความเป็นธรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รอยล จิตรดอน . 2554. "น้ำกับความเป็นธรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รอยล จิตรดอน . "น้ำกับความเป็นธรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
รอยล จิตรดอน . น้ำกับความเป็นธรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.