ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษา
นักวิจัย : สุมน อมรวิวัฒน์ , ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , สวัสดิ์ จงกล
คำค้น : เสาหลักของแผ่นดิน , การศึกษา -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15299
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : ชุดหนึ่งศตวรรษสองศึกษิตมหาราชผู้ยิ่งยง
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เวลา 2 ชั่วโมง 53 นาที 07 วินาที

ปาฐกถา: วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

100 ปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นกับการศึกษาไทย –– นักประวัติศาสตร์การศึกษาไทย – ครุศาสตรบัณฑิตพระองค์แรก – สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ – กำเนิดจุฬาฯ – การจัดการศึกษา สมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6– การจัดตั้งโรงเรียนสมัยรัชกาลที่ 6 – ปัญหาการศึกษาไทย – พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 5 – โรงเรียนสาธิตแห่งแรกของประเทศไทย – โรงเรียนมหาดเล็กหลวง – หน้าที่ผู้สอน – ปฏิรังสรรค์การศึกษา

บรรณานุกรม :
สุมน อมรวิวัฒน์ , ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , สวัสดิ์ จงกล . (2554). การศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมน อมรวิวัฒน์ , ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , สวัสดิ์ จงกล . 2554. "การศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมน อมรวิวัฒน์ , ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , สวัสดิ์ จงกล . "การศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สุมน อมรวิวัฒน์ , ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , สวัสดิ์ จงกล . การศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.