ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นกเงือกกับความยั่งยืนของระบบนิเวศ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นกเงือกกับความยั่งยืนของระบบนิเวศ
นักวิจัย : พิไล พูลสวัสดิ์
คำค้น : นกเงือก -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ , นกเงือก -- นิเวศวิทยา , นกเงือก -- พฤติกรรม , นกเงือก -- ไทย (ภาคใต้) , อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี , การคุ้มครองนก , ระบบนิเวศ , เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาจุลชีววิทยา
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15296
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : ชุดสิรินธร
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เวลา 55 นาที 33 วินาที

ปาฐกถา: วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณานุกรม :
พิไล พูลสวัสดิ์ . (2554). นกเงือกกับความยั่งยืนของระบบนิเวศ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิไล พูลสวัสดิ์ . 2554. "นกเงือกกับความยั่งยืนของระบบนิเวศ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิไล พูลสวัสดิ์ . "นกเงือกกับความยั่งยืนของระบบนิเวศ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
พิไล พูลสวัสดิ์ . นกเงือกกับความยั่งยืนของระบบนิเวศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.