ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเยื่อแผ่นเซลลูโลสอะซิเตทสำหรับการแยกอนุภาคระดับอัลตรา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเยื่อแผ่นเซลลูโลสอะซิเตทสำหรับการแยกอนุภาคระดับอัลตรา
นักวิจัย : ดรุณี ผ่องสุวรรณ
คำค้น : การแยกอนุภาคระดับอัลตรา , เยื่อแผ่นเซลลูโลสอะซิเตท
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/41464
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดรุณี ผ่องสุวรรณ . (2550). การผลิตเยื่อแผ่นเซลลูโลสอะซิเตทสำหรับการแยกอนุภาคระดับอัลตรา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดรุณี ผ่องสุวรรณ . 2550. "การผลิตเยื่อแผ่นเซลลูโลสอะซิเตทสำหรับการแยกอนุภาคระดับอัลตรา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดรุณี ผ่องสุวรรณ . "การผลิตเยื่อแผ่นเซลลูโลสอะซิเตทสำหรับการแยกอนุภาคระดับอัลตรา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ดรุณี ผ่องสุวรรณ . การผลิตเยื่อแผ่นเซลลูโลสอะซิเตทสำหรับการแยกอนุภาคระดับอัลตรา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.