ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัลยาณมิตรนิเทศ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กัลยาณมิตรนิเทศ
นักวิจัย : สุมน อมรวิวัฒน์
คำค้น : การนิเทศการศึกษา , ครู -- การฝึกอบรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9749178130 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15135
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กัลยาณมิตรนิเทศมีมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาล -- โรงเรียนดาวฤกษ์ : โรงเรียนที่สร้างพลังเข็มแข็งในตนเอง -- รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ : กรอบความคิดพื้นฐาน -- ปัจจัยที่เกื้อหนุน -- กัลยาณมิตรนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ -- ให้ใจ -- ร่วมใจ -- ตั้งใจ -- เปิดใจ -- จับมือไว้เราไปด้วยกัน

บรรณานุกรม :
สุมน อมรวิวัฒน์ . (2546). กัลยาณมิตรนิเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมน อมรวิวัฒน์ . 2546. "กัลยาณมิตรนิเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมน อมรวิวัฒน์ . "กัลยาณมิตรนิเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
สุมน อมรวิวัฒน์ . กัลยาณมิตรนิเทศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.