ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรรมวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวโดยกรอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรรมวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวโดยกรอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ
นักวิจัย : วัชระ เวียงแก้ว
คำค้น : ไอน้ำ , เปลือกมะนาว , การสกัดเพคติน , กรอบความร้อนสูง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/41072
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชระ เวียงแก้ว . (2550). กรรมวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวโดยกรอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชระ เวียงแก้ว . 2550. "กรรมวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวโดยกรอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชระ เวียงแก้ว . "กรรมวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวโดยกรอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
วัชระ เวียงแก้ว . กรรมวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวโดยกรอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.