ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมการรองรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมการรองรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย
นักวิจัย : กัณฑรีย์ บุญประกอบ
คำค้น : แผนปฏิบัติ , เตรียมการรองรับปัญหา , สภาพภูมิอากาศ , ประเทศไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/41007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . (2550). การจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมการรองรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . 2550. "การจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมการรองรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . "การจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมการรองรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . การจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมการรองรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.