ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อศึกษาโครงสร้างพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อศึกษาโครงสร้างพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
นักวิจัย : สุมาลี วงษ์วิทิต
คำค้น : พลังงานทางเลือก , เชิงบูรณาการ , ประเทศไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/40977
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุมาลี วงษ์วิทิต . (2550). การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อศึกษาโครงสร้างพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุมาลี วงษ์วิทิต . 2550. "การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อศึกษาโครงสร้างพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุมาลี วงษ์วิทิต . "การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อศึกษาโครงสร้างพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุมาลี วงษ์วิทิต . การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อศึกษาโครงสร้างพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.