ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
นักวิจัย : สุมาลี วงษ์วิทิต
คำค้น : เศรษฐกิจพิเศษชายแดน , ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/40976
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุมาลี วงษ์วิทิต . (2550). ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุมาลี วงษ์วิทิต . 2550. "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุมาลี วงษ์วิทิต . "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุมาลี วงษ์วิทิต . ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.