ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของรฟม.

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของรฟม.
นักวิจัย : ระพีพรรณ ทองห่อ
คำค้น : ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร , สายเฉลิมรัชมงคล , ความพึงพอใจ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/40971
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ระพีพรรณ ทองห่อ . (2550). การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของรฟม..
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ระพีพรรณ ทองห่อ . 2550. "การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของรฟม.".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ระพีพรรณ ทองห่อ . "การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของรฟม.."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ระพีพรรณ ทองห่อ . การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของรฟม.. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.