ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยวิธีพีซีอาร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยวิธีพีซีอาร์
นักวิจัย : ศิริลักษณ์ ธีระภูธร
คำค้น : พีซีอาร์ , เชื้อมัยโคแบคทีเรีย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/40252
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร . (2550). การตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยวิธีพีซีอาร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร . 2550. "การตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยวิธีพีซีอาร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร . "การตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยวิธีพีซีอาร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร . การตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยวิธีพีซีอาร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.