ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตำรับยาเม็ดสมุนไพรหม่อน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตำรับยาเม็ดสมุนไพรหม่อน
นักวิจัย : วรี ติยะบุญชัย
คำค้น : ตำรับยาเม็ดสมุนไพรหม่อน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/40212
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรี ติยะบุญชัย . (2550). การพัฒนาตำรับยาเม็ดสมุนไพรหม่อน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรี ติยะบุญชัย . 2550. "การพัฒนาตำรับยาเม็ดสมุนไพรหม่อน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรี ติยะบุญชัย . "การพัฒนาตำรับยาเม็ดสมุนไพรหม่อน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
วรี ติยะบุญชัย . การพัฒนาตำรับยาเม็ดสมุนไพรหม่อน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.