ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอิทธิพลของสาร interleukin-17 ต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอิทธิพลของสาร interleukin-17 ต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก
นักวิจัย : ดลฤดี สงวนเสริมศรี
คำค้น : เซลล์รก , เจริญ , interleukin17 , การทำหน้าที่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/40167
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดลฤดี สงวนเสริมศรี . (2550). การศึกษาอิทธิพลของสาร interleukin-17 ต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดลฤดี สงวนเสริมศรี . 2550. "การศึกษาอิทธิพลของสาร interleukin-17 ต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดลฤดี สงวนเสริมศรี . "การศึกษาอิทธิพลของสาร interleukin-17 ต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ดลฤดี สงวนเสริมศรี . การศึกษาอิทธิพลของสาร interleukin-17 ต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.