ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพัฒนาสมุนไพร : ตรีกฎุก (ขิง พริกไทยและดีปลี)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพัฒนาสมุนไพร : ตรีกฎุก (ขิง พริกไทยและดีปลี)
นักวิจัย : สุภาพร ล้ำเลิศธน
คำค้น : พัฒนาสมุนไพร , พริกไทย , ตรีกฎุก , ดีปลี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/40166
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาพร ล้ำเลิศธน . (2550). การศึกษาพัฒนาสมุนไพร : ตรีกฎุก (ขิง พริกไทยและดีปลี).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาพร ล้ำเลิศธน . 2550. "การศึกษาพัฒนาสมุนไพร : ตรีกฎุก (ขิง พริกไทยและดีปลี)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาพร ล้ำเลิศธน . "การศึกษาพัฒนาสมุนไพร : ตรีกฎุก (ขิง พริกไทยและดีปลี)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุภาพร ล้ำเลิศธน . การศึกษาพัฒนาสมุนไพร : ตรีกฎุก (ขิง พริกไทยและดีปลี). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.