ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบของสารก่อภูมิแพ้ในอากาศในจังหวัดพิษณุโลกและความสัมพันธ์กับภาวะหอบหึดเฉียบพลัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบของสารก่อภูมิแพ้ในอากาศในจังหวัดพิษณุโลกและความสัมพันธ์กับภาวะหอบหึดเฉียบพลัน
นักวิจัย : สุวรรณี อุทัยแสงสุข
คำค้น : อากาศ , สารก่อภูมิแพ้ , จังหวัดพิษณุโลก , ภาวะหอบหึดเฉียบพลัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/40134
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวรรณี อุทัยแสงสุข . (2550). ระบบของสารก่อภูมิแพ้ในอากาศในจังหวัดพิษณุโลกและความสัมพันธ์กับภาวะหอบหึดเฉียบพลัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุวรรณี อุทัยแสงสุข . 2550. "ระบบของสารก่อภูมิแพ้ในอากาศในจังหวัดพิษณุโลกและความสัมพันธ์กับภาวะหอบหึดเฉียบพลัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุวรรณี อุทัยแสงสุข . "ระบบของสารก่อภูมิแพ้ในอากาศในจังหวัดพิษณุโลกและความสัมพันธ์กับภาวะหอบหึดเฉียบพลัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุวรรณี อุทัยแสงสุข . ระบบของสารก่อภูมิแพ้ในอากาศในจังหวัดพิษณุโลกและความสัมพันธ์กับภาวะหอบหึดเฉียบพลัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.