ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพิสูจน์สภาพดิตถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ต.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพิสูจน์สภาพดิตถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ต.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
นักวิจัย : ทิพย์วิมล แตะกระโทก
คำค้น : ดินถล่ม , ตลับแล , การพิสูจน์สภาพดิตถล่มเชิงวิศวกรรม , จอุตรดิตถ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/40101
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทิพย์วิมล แตะกระโทก . (2550). การพิสูจน์สภาพดิตถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ต.ลับแล จ.อุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทิพย์วิมล แตะกระโทก . 2550. "การพิสูจน์สภาพดิตถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ต.ลับแล จ.อุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทิพย์วิมล แตะกระโทก . "การพิสูจน์สภาพดิตถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ต.ลับแล จ.อุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ทิพย์วิมล แตะกระโทก . การพิสูจน์สภาพดิตถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ต.ลับแล จ.อุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.