ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE-4 กับปริมาณฝุ่น PM 10 บริเวณริมถนนพิษณุโลก

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE-4 กับปริมาณฝุ่น PM 10 บริเวณริมถนนพิษณุโลก
นักวิจัย : ปาจรีย์ ทองสนิท
คำค้น : ริมถนนพิษณุโลก , จำลองคุณภาพอากาศ , CALINE4 , กับปริมาณฝุ่น
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/40099
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปาจรีย์ ทองสนิท . (2550). การศึกษาแบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE-4 กับปริมาณฝุ่น PM 10 บริเวณริมถนนพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ปาจรีย์ ทองสนิท . 2550. "การศึกษาแบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE-4 กับปริมาณฝุ่น PM 10 บริเวณริมถนนพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ปาจรีย์ ทองสนิท . "การศึกษาแบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE-4 กับปริมาณฝุ่น PM 10 บริเวณริมถนนพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ปาจรีย์ ทองสนิท . การศึกษาแบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE-4 กับปริมาณฝุ่น PM 10 บริเวณริมถนนพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.