ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยอาศัยการระเหยของน้ำที่ได้จากการกลั่นตั่วของอากาศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยอาศัยการระเหยของน้ำที่ได้จากการกลั่นตั่วของอากาศ
นักวิจัย : ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา
คำค้น : แยกส่วน , เพิ่มสมรรถนะ , เครื่องปรับอากาศแบบ , อาศัยการระเหย , อากาศ , ศึกษาความ , น้ำที่ , การกลั่นตั่ว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/40082
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . (2550). ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยอาศัยการระเหยของน้ำที่ได้จากการกลั่นตั่วของอากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . 2550. "ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยอาศัยการระเหยของน้ำที่ได้จากการกลั่นตั่วของอากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . "ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยอาศัยการระเหยของน้ำที่ได้จากการกลั่นตั่วของอากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา . ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยอาศัยการระเหยของน้ำที่ได้จากการกลั่นตั่วของอากาศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.