ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอพยพของผึ้งมิ้ม (Apis florea) และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอพยพของผึ้งมิ้ม (Apis florea) และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
นักวิจัย : วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
คำค้น : ผึ้งมิ้ม , ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม , การอพยพ , Florea
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/40062
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ . (2550). การอพยพของผึ้งมิ้ม (Apis florea) และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ . 2550. "การอพยพของผึ้งมิ้ม (Apis florea) และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ . "การอพยพของผึ้งมิ้ม (Apis florea) และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ . การอพยพของผึ้งมิ้ม (Apis florea) และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.