ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่องสำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่องสำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
นักวิจัย : อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล
คำค้น : ไดอะลิซิสต่อเนื่อง , ลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/40061
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล . (2550). การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่องสำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล . 2550. "การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่องสำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล . "การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่องสำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล . การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่องสำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.