ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคไดอะไลซิสร่วมกับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์กรดอินทรีย์บางชนิดในไวน์ไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคไดอะไลซิสร่วมกับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์กรดอินทรีย์บางชนิดในไวน์ไทย
นักวิจัย : อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล
คำค้น : ไวน์ไทย , เทคนิคไดอะไลซิส , ลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง , กรดอินทรีย์บาง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/40060
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล . (2550). การพัฒนาเทคนิคไดอะไลซิสร่วมกับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์กรดอินทรีย์บางชนิดในไวน์ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล . 2550. "การพัฒนาเทคนิคไดอะไลซิสร่วมกับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์กรดอินทรีย์บางชนิดในไวน์ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล . "การพัฒนาเทคนิคไดอะไลซิสร่วมกับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์กรดอินทรีย์บางชนิดในไวน์ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล . การพัฒนาเทคนิคไดอะไลซิสร่วมกับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์กรดอินทรีย์บางชนิดในไวน์ไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.