ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์กฎความสัมพันธ์สำหรับการจัดสินค้าของร้านสหกรณ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์กฎความสัมพันธ์สำหรับการจัดสินค้าของร้านสหกรณ์
นักวิจัย : พรรณี สิทธิเดช
คำค้น : ร้านสหกรณ์ , กฎความสัมพันธ์ , การจัดสินค้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/40030
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรรณี สิทธิเดช . (2550). การประยุกต์กฎความสัมพันธ์สำหรับการจัดสินค้าของร้านสหกรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรรณี สิทธิเดช . 2550. "การประยุกต์กฎความสัมพันธ์สำหรับการจัดสินค้าของร้านสหกรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรรณี สิทธิเดช . "การประยุกต์กฎความสัมพันธ์สำหรับการจัดสินค้าของร้านสหกรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
พรรณี สิทธิเดช . การประยุกต์กฎความสัมพันธ์สำหรับการจัดสินค้าของร้านสหกรณ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.