ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบการทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบการทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น
นักวิจัย : จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
คำค้น : อัลกอริทึมการสืบค้น , คอมพิวเตอร์ , การออกแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/40027
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล . (2550). การออกแบบการทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล . 2550. "การออกแบบการทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล . "การออกแบบการทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล . การออกแบบการทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.