ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบวิธีวิเคราะห์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบวิธีวิเคราะห์
นักวิจัย : พรรณี สิทธิเดช
คำค้น : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , วิเคราะห์ , ตรวจสอบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/40026
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรรณี สิทธิเดช . (2550). โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบวิธีวิเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรรณี สิทธิเดช . 2550. "โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบวิธีวิเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรรณี สิทธิเดช . "โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบวิธีวิเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
พรรณี สิทธิเดช . โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบวิธีวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.