ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการตรวจแยกเชื้อเลปโตสไปราโดยการใช้มิโมโทปของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะกับเชื้อเลปโตสไปรา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการตรวจแยกเชื้อเลปโตสไปราโดยการใช้มิโมโทปของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะกับเชื้อเลปโตสไปรา
นักวิจัย : รองเดช ตั้งตระการพงษ์
คำค้น : โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะกับเชื้อเลปโตสไปรา , การตรวจแยกเชื้อเลปโตสไปรา , มิโมโทป
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/39995
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รองเดช ตั้งตระการพงษ์ . (2550). การพัฒนาวิธีการตรวจแยกเชื้อเลปโตสไปราโดยการใช้มิโมโทปของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะกับเชื้อเลปโตสไปรา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รองเดช ตั้งตระการพงษ์ . 2550. "การพัฒนาวิธีการตรวจแยกเชื้อเลปโตสไปราโดยการใช้มิโมโทปของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะกับเชื้อเลปโตสไปรา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รองเดช ตั้งตระการพงษ์ . "การพัฒนาวิธีการตรวจแยกเชื้อเลปโตสไปราโดยการใช้มิโมโทปของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะกับเชื้อเลปโตสไปรา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
รองเดช ตั้งตระการพงษ์ . การพัฒนาวิธีการตรวจแยกเชื้อเลปโตสไปราโดยการใช้มิโมโทปของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะกับเชื้อเลปโตสไปรา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.