ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเติมเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ที่มีต่อสมบัติของเซรามิกเลดไททาเนต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเติมเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ที่มีต่อสมบัติของเซรามิกเลดไททาเนต
นักวิจัย : ศุภรพรรณ ชูถิ่น
คำค้น : ต่อสมบัติ , เซรามิกเลดไททาเนต , การเติมเซอร์โคเนียมไดออกไซด์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/39960
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภรพรรณ ชูถิ่น . (2550). ผลของการเติมเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ที่มีต่อสมบัติของเซรามิกเลดไททาเนต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภรพรรณ ชูถิ่น . 2550. "ผลของการเติมเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ที่มีต่อสมบัติของเซรามิกเลดไททาเนต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภรพรรณ ชูถิ่น . "ผลของการเติมเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ที่มีต่อสมบัติของเซรามิกเลดไททาเนต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ศุภรพรรณ ชูถิ่น . ผลของการเติมเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ที่มีต่อสมบัติของเซรามิกเลดไททาเนต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.